TRIGONIUM Vastgoed Ontwikkeling

meer dan 22 jaar ervaring

in de bouwsector, vastgoedsector en volkshuisvesting. 

Gebieds- en vastgoedontwikkeling

Wij hebben zeer veel ervaring in projectmatig werken, het managen van omvangrijke, financieel en politiek complexe (binnenstedelijke) projecten en complexe projectportefeuilles. 

Management ervaring

Binnen TRIGONIUM Vastgoed Ontwikkeling is veel management ervaring aanwezig. Ervaring die is opgedaan in leidinggevende en directiefuncties binnen commerciële (beursgenoteerde) projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwbedrijven en woningcorporaties. 

Naast het opzetten en ontwikkelen van vastgoed-gerelateerd beleid, is veel ervaring opgedaan met het inrichten en uitvoeren van veranderingsprocessen. 

De drijvende kracht achter  TRIGONIUM Vastgoed Ontwikkeling

De oprichter en drijvende kracht achter TRIGONIUM Vastgoed Ontwikkeling is Henry Kluin. 

Henry is in 1968 geboren in Groningen. Hij is opgegroeid in en rond Zutphen, getrouwd en trotse vader van drie kinderen. Henry is, zoals door diverse assessments is bevestigd, een snelle denker met een analytisch denkvermogen op academisch niveau. Hij kan dingen snel met elkaar in verband brengen en tegen elkaar afwegen, waardoor hij op een vaak creatieve wijze in staat is weloverwogen beslissingen te nemen om tot actie over te gaan. 

Henry is een ondernemend persoon en staat actief midden in het leven. Hij gelooft in de kracht van samenwerking op basis van gedeelde waarden en belangen. Hij geniet ervan mensen met elkaar in verbinding te brengen en samen te werken om synergie te bewerkstelligen. Hij beleeft veel plezier aan het inrichten van dergelijke processen, kan hiervoor draagvlak winnen en doelen stellen om zo op een menselijke manier zakelijk te zijn. 

De ultieme uitdaging vindt Henry in complexe vraagstukken waar verantwoordelijkheid wordt genomen en enerzijds strategisch inzicht, ondernemerschap, doelgerichte samenwerking en resultaatgerichtheid en anderzijds omgevingsbewustzijn en dienend en coachend leiderschap een hoofdrol spelen om organisaties en talenten van medewerkers continu te ontwikkelen en te professionaliseren. 

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Henry Lid van de Raad van Toezicht van het Baudartius College in Zutphen. Binnen de Raad van Toezicht richt hij zich - naast de algemene toezichthoudende taken - speciaal op de bedrijfsvoering, het financieel beleid en het treasurybeleid van het Baudartius College.