Procesbeheersing - doe wat je zegt en doe dat gewoon goed

Doen wat je zegt lijkt heel vanzelfsprekend. De praktijk vertelt helaas wat anders. Niet bij ons. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Daarom hebben wij een nadrukkelijke voorkeur onze projecten risicodragend op te pakken. Geen open eindjes, maar duidelijkheid voordat wij aan een project starten. Wij voelen ons verantwoordelijk en nemen die verantwoordelijkheid. 

Procesbeheersing - een kwestie van balans

Procesmanagement en procesbeheersing draaien om het vinden van de juiste balans tussen batenoptimalisatie, procesoptimalisatie en kostenbeheersing. Het proces om te komen tot die balans hebben wij daarom gestructureerd en gefaseerd. 

Fase 1: initiëren

In de eerste fase gaan we doelen stellen, wensen identificeren en programmeren. Wat is waardevol voor u, wat zijn uw kernwaarden en wat is uw droom?

Fase 2: inventariseren

In deze fase gaan we oplossingen genereren en een actieplan opstellen. Op een creatieve wijze maken we onderlinge samenhang tussen functies zichtbaar en geven we vorm aan identiteit en programma. Het resultaat is een gedragen (schetsmatige) weergave van de oplossingsrichting. Vervolgens gaan we een actieplan opstellen. Denk hierbij aan een financieel plan, een planning, risico analyse, organisatieplan, marketing-, informatie-, communicatie-, participatieplannen, en dergelijke. 

Fase 3: analyseren

In deze fase analyseren we welke middelen we nodig hebben om de visie om te zetten in actie. We organiseren financiële middelen, zoeken de juiste partners en stellen de juiste teams samen. Het resultaat is een projectorganisatie die klaar is om de droom te gaan realiseren.

Fase 4: definiëren

De vierde fase betreft de transformatie van visie tot actie. Het resultaat is een gedragen, goed onderbouwd investeringsbesluit, zodat u weet dat u waar voor uw geld krijgt. 

Fase 5: voorbereiden

De vijfde fase staat in het teken van het (verder) uitwerken van de oplossingsrichting in de vorm van een esthetisch en technisch volledig uitgewerkt ontwerp. Ook organiseren we in deze fase betrokkenheid door partners te contracteren. We wijzigen het bestemmingsplan, regelen vergunningen, starten communicatie- en participatietrajecten voor zover die nog niet gestart zijn en starten verkoop en/of verhuur. Dit alles resulteert in onherroepelijke vergunningen, getekende contracten en tenminste 70% getekende koop- en/of huurovereenkomsten.

Fase 6: realiseren

De zesde fase omhelst de realisatie van de droom. Het resultaat is een gerealiseerd ontwerp dat door de eindafnemers in gebruik is genomen.

Fase 7: evalueren

In de laatste fase gaan we terugkijken op het doorlopen proces en dat met alle betrokkenen evalueren. Geleerde lessen implementeren we in onze bedrijfsvoering. En dan vooral: genieten!