Gebiedsontwikkeling

Vastgoed Ontwikkeling

          > risicodragend

          > eigen (grond)posities

          > tenders en aanbestedingen

          > partnership

          > posities derden (turnkey)

 

Ontwikkelingsmanagement

Projectmanagement

          > risicodragend

          > op regiebasis

          > interim projectmanagement

 

Haalbaarheidsstudies

Tendermanagement

Risicomanagement

Projectbeheersing