Welkom bij TRIGONIUM Vastgoed Ontwikkeling .......

....... een bevlogen en dynamisch bedrijf met een schat aan ervaring!

Missie en passie

Vanuit de historische binnenstad van Zutphen ontwikkelen en realiseren wij eigentijdse, passende, persoonlijke en duurzame woon-, zorg-, werk- en leeroplossingen. Hiermee willen wij een duurzame bijdrage leveren aan een samenleving waar mensen op een prettige manier leven, wonen, werken, zorgen en leren. 

Visie - onze overtuiging

Veiligheid en geborgenheid zijn volgens ons essentieel om je ergens "thuis" te voelen. Omdat ieder mens uniek is, geeft iedereen op zijn of haar eigen wijze vorm en invulling aan "thuis". Een huis is niet per definitie een "thuis". 

Wij zien het als onze opdracht voor een ieder zijn of haar droomwensen waar te maken en er zo aan bij te dragen dat iedereen voor zichzelf een "thuis" kan realiseren. In onze manier van werken staan respect voor mens en milieu centraal om een duurzame samenleving zoveel als mogelijk te waarborgen. 

Strategie - onze manieren

TRIGONIUM Vastgoed Ontwikkeling levert haar bijdrage door als regisseur op te treden in alle processen en procedures die nodig zijn om deze dromen te realiseren. Hiervoor richten wij effectieve en efficiënte teams in, die in samenspraak en vanuit een gezamenlijk belang de wensen van haar opdrachtgevers centraal stellen. Onze missie, visie en strategie hebben wij vertaald in een aantal strategische doelen die onze koers bepalen voor de komende jaren. Aan deze doelen hebben wij ambitie en activiteiten gekoppeld die verder richting geven aan onze missie. 

Strategisch doel 1: onze passie (maatschappelijk perspectief)

Wij ontwikkelen vastgoed en investeren in vastgoed en gebiedsontwikkeling in bestaande kernen van steden en dorpen. 

TRIGONIUM Vastgoed Ontwikkeling is betrokken bij verschillende (binnen)stedelijke projecten. Hierbij hebben wij oog voor zowel de fysieke, sociale als economische stimulans die onze projecten teweeg brengen. Wij stimuleren alle betrokkenen om vanuit eigen kracht en passie een bijdrage te leveren aan het mooier maken van de bestaande (bebouwde) omgeving. Betrokkenheid staat hierbij centraal.

Strategische doel 2: onderscheidend vermogen (klantwaarde perspectief)

Wij onderscheiden ons in het geven van zeggenschap en het bieden van keuzes bij het waarmaken van de dromen en wensen van onze klanten. 

Wij bieden onze klanten grote vrijheid in het bepalen van inrichting, indeling en uiterlijk van woningen, gebouwen en gebouwgebonden voorzieningen. Hoewel ook wij gebonden zijn aan (lokale) regelgeving, zullen wij tot het uiterste gaan om de dromen en wensen van onze klanten waar te maken. 

Strategische doel 3: Continu leren (cultuur perspectief)

Wij zijn een bedrijf in ontwikkeling en sturen vanuit strategische doelen en kernwaarden. 

Wij houden regelmatig klantwaarde onderzoeken om de waardering van onze klanten te monitoren. Wij scoren hierop minimaal een 7 en zijn continu bezig onze dienstverlening te verbeteren. 

Strategisch doel 4: Professioneel en integer (financieel perspectief)

Wij zorgen voor een optimaal resultaat gebaseerd op een gezond  rendement en risicoprofiel. 

Wij houden focus op een professionele aansturing en beheersing van ons bedrijf, waar rendement en risico met elkaar in evenwicht zijn.